20190227 Guan Bao Da elected as president in Wushu Federation of Malaysia